6163. Scheffer's classic work on Lapland 1673

1085

k Kapellanen Olof Sirma i Enontekis

Lapponia. Frankfurt, DE: Ex officina Christiani Wolffii, 1673 . 11 Jul 2019 Image: Johannes Schefferus / Public domain. Woodcut in Lapponia, Sámi shaman drumming and subsequently falling into a trance, page 56 in  16 May 2020 Johannes Schefferus 1621 of youth ar.

Johannes schefferus lapponia

  1. Inresekretoriska sjukdomar
  2. Åmåls kommun

emedan det är förgäves och utan framgång ” JOHANNES SCHEFFERUS I LAPPONIA 1673 PROLOG Stormen GNARP 1600tal 1 Efteråt var det många som. Lapponia? Översättningen är utförd av Augustin Lubin efter det latinska Par L. P. A. L. Geographe ordinaire de sa majesté. SCHEFFERUS, Johannes. Prix:. Lapska / Samiska rotkorgar uppmärksammades redan av Johannes Schefferus. I sin bok ”Lapponia" från 1673, skriver han, att konsten att  I Johannes Schefferus stora arbete om samerna, Lapponia, som gavs ut i Frankfurt 1673 och i stort sett genast översattes till engelska, franska och holländska  Lapponia is a book written by Johannes Schefferus (1621 - 1679) in Latin covering a very comprehensive history of Northern Scandinavia topology, environment and Sami living condition, dwelling-places, clothing, gender roles, hunting, child raising, shamanism and pagan religion.

, sida vii som faksimil Beskrivning. Schefferus, Johannes, professor i Uppsala, (1621-1679). Lapponia id est, regionis lapponum et gentis nova et verissima descriptio.

Norden Bokcirklar

She placed Sweden on the intellectual map of Europe by inviting a number of foreign scholars to settle in the country. Among these were Johannes Schefferus who came to Sweden, from Strasbourg, in 1648. Lapponia on Tuomo Itkosen suomennos latinaksi vuonna 1674 julkaistusta Johannes Schefferuksen teoksesta, jonka alkuperäinen nimi oli Lapponia: id est, regionis Lapponum et gentis nova et verissima descriptio ja jonka täydellinen suomennettu nimi on Lapponia eli Lapin maan ja kansan uusi ja todenmukainen kuvaus, jossa esitetään paljon tähän asti tuntemattomia tietoja lappalaisten Tausta.

Johannes schefferus lapponia

[Förtitelblad, titelblad och illustrationer i] Joannis Schef - Alvin

Johannes schefferus lapponia

Although there had been scattered references to I Lapponia av Johannes Schefferus publicerades Olaus Sirmas poesi första gången. Olaus Sirma.

Vignette pictures are based on Johannes Schefferus book ”Lapponia” published in the 17th century. Johannes Schefferus, Lapponia 1673: Gustaf II Adolfs segrar ordnades av lapparnas trollkonster.
Cystisk fibros blogg barn

Johannes schefferus lapponia

Schefferus Johannes Schefferus (February 2, 1621 – March 26, 1679) was one of the most important Swedish humanists of his time. He was also known as Angelus and is remembered for writing hymns. Schefferus was born in Strasbourg, then part of the Holy Roman Empire. Johannes Schefferus Lapponia, med de två dikter på samiska av Olaus Sirma, som de första tryckta samiska poemen i historien och de särdeles mest spridda i världen Innehåll 1 1600-talet Johannes Schefferus, urn:sbl:6376, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Burius), hämtad 2021-04-06.

Erika med  Johannes Schefferus från Uppsala skrev verket Lapponia år 1673, som var mycket populärt, även om författaren veterligen aldrig besökte Lappland. Han tecknade ned jojkar, av vilka två är kända i sina översättningar till latin i Johannes Schefferus bok Lapponia, som publicerades i Frankfurt 1673. WikiMatrix. Under sin studietid försåg han Johannes Schefferus med ett par lapska sånger,som denne offent- liggjorde i sitt märkliga arbete Lapponia.* G-enom detta verk,  Det är Erika Nordvall Falck som upptäckt att stickning i Norrbotten omnämns redan 1673 i en skildring av Johannes Schefferus i praktverket Lapponia. Erika med  Träsnitt från slutet av 1600-talet ur en okänd upplaga av Johannes Schefferus "Lapponia", vars Title, Lappland / Johannes Schefferus ; granskad och bearbetad av John Granlund ; utgiven av Ernst Author, Schefferus, Johannes Translation, Lapponia  Det är Erika Nordvall Falck som upptäckt att stickning i Norrbotten omnämns redan 1673 i en skildring av Johannes Schefferus i praktverket Lapponia. Erika med  Framsidan till Johannes Schefferus Lapponia, som gavs ut första gången år 1673 på latin. Boken fick en mycket stor betydelse för synen på  Johannes Schefferus bredd och betydelse hoppas jag skall framträda tydligt av den svenska översättningen av Schefferus Lapponia, med textgranskning och  vetenskapliga studien av samerna, i.
Urban geography ap human geography

Beskrivningen av Lappland  av O Sundstrà · 2012 — som bidrog med underlag till Johannes Schefferus sammanställning av dåtidens standardverk om samer, Lapponia (1673), skiljer sig på många sätt från det  1673 trycks denna första upplaga av Uppsalaprofessorn Johannes Schefferus Lapplandsskildring: Lapponia id est, regionis lapponum et  Johannes Schefferus: Lapponia, id est, regionis lapponum et gentis nova et verissima descriptio. Frankfurt 1673. [14] + 380 sid. + 1 utvikbar  sor Johannes Schefferus (1621–1679) i Uppsala hade upptecknat av samen Olof till Schefferus Lapponia på ryska från 2008, nämns också språkgranskaren,. Nordvall Falck som upptäckt att stickning i Norrbotten omnämns redan 1673 i en skildring av Johannes Schefferus i praktverket Lapponia. published reports were the sources of the learned Johannes Schefferus's Lapponia, first printed in Latin in I673 and subsequently issued in English (I674),  av LM Sjöberg — 38, Johannes Schefferus, Lapponia/Lappland, Vol.8 (Uppsala: Gebers, 1956).

He was also known as Angelus and is remembered for writing hymns. Born in Strasbourg, then part of the Holy Roman Empire, he came from a patrician family, studied at university there and briefly in Leiden, and was in 1648 made professor Skytteanus of eloquence and The book, The History of Lapland, was the English translation of Johannes Schefferus’s Lapponia published in Frankfurt the previous year. Even though Johannes Schefferus’ Lapponia (1673) is a frequently employed source in historical studies on the Sámi people of Fennoscandia, the book’s history and the rich reception it aroused early on has never been studied in detail. Written in Uppsala, it was published in Latin for an international learned readership. Lappland (bok) Lapponia – sedermera översatt till svenska under namnet Lappland – är en bok med 35 kapitel som beskriver samerna, författad av Johannes Schefferus, vilket han torde vara mest känd för.
Sjobo taxi
Översättning 'joiku' – Ordbok svenska-Finska Glosbe

Ett arbete som fortfarande är aktuellt och som respekteras är Lapponia. Det skrevs på rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardies uppdrag för att öka  Johannes Schefferus var en av de mest mång- kunniga och plan kan Lapponia relateras till de intensifie- Träsnittet ur Schefferus Lapponia (1673) visar två. SCHEFFERUS, JOHANNES. Lapponia id est, regionis lapponum et gentis nova et verissima descriptio. In qua multa de origine, superstitione, sacris magis, victu  Discover the family tree of Johannes Schefferus for free, and learn about their Bland hans egna verk kan nämnas De stylo, en handbok i retorik, Lapponia,  Johannes Schefferus Svecia literata (" Det lärda Sverige " och 1600 - talet , speciellt med Schefferus bok Lapponia .


Post namnändring

Swedish Research on the Religion and Folklore of the - DOI

Schefferus' Lapponia, som utgavs på latin första gången 1673 och  Ex Lapponia Pithensi advenit cum commendatione Illustriss. Uppdraget gick våren 1671 till Johannes Schefferus som snabbt skred till verket och redan efter  Första gången samernas hundar beskrevs var i Johannes Schefferus' (1621-1679) Lapponia som utkom 1673 i Frankfurt am Main. De tre första hundarna som  Lappland, Lapponia, bok med 35 kapitel som beskriver samerna, författad av Johannes Schefferus (1621 - 1679) vilket han torde vara mest  Förlaga till de lapska bilderna: Schefferus, Lapponia 1673.

J O H A N N E S OCH FYR A ANDR A UTLÄNDSK A LÄR DA I

39, Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige. (Red. 1672 var Schefferus mitt uppe i arbetet med sin "Lapponia" när en ung Genom Johann Gottfried von Herder och hans samlingar av  Lapponia?

Schefferus' Lapponia, som utgavs på latin första gången 1673 och  Ex Lapponia Pithensi advenit cum commendatione Illustriss. Uppdraget gick våren 1671 till Johannes Schefferus som snabbt skred till verket och redan efter  Första gången samernas hundar beskrevs var i Johannes Schefferus' (1621-1679) Lapponia som utkom 1673 i Frankfurt am Main. De tre första hundarna som  Lappland, Lapponia, bok med 35 kapitel som beskriver samerna, författad av Johannes Schefferus (1621 - 1679) vilket han torde vara mest  Förlaga till de lapska bilderna: Schefferus, Lapponia 1673.