SISTER - Institutet för studier av utbildning och forskning

8316

En jämförande policyanalytisk studie om varför hemlösheten

Studenterna kan specialisera sig inom områdena administration och policyanalys inom högre utbildning, studentutveckling och studentfrågor, internationell och jämförande högskoleutbildning, historiska och filosofiska grundämnen för högre utbildning, ekonomi och ekonomi för högre utbildning samt organisationskultur och förändring . Studenterna kan specialisera sig inom områdena administration och policyanalys inom högre utbildning, studentutveckling och studentfrågor, internationell och jämförande högskoleutbildning, historiska och filosofiska grundämnen för högre utbildning, ekonomi och ekonomi för högre utbildning samt organisationskultur och förändring . Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (13) Datum 2019-06- 2019-06-13 Diarienr 2019-07328 2019-07328 Utgåva Utbildningar och kompetens hos andra 25 mar 2021 Obligatoriska kurser. De obligatoriska kurserna under det första året fokuserar på jämförande politik och policyanalys, de obligatoriska kurserna  Projektets syfte är att genom jämförande studier och gemensamma policyanalys och fallstudier som gör det möjligt att analysera de ”inre” ef- fekterna av den  Doktorand i policyanalys och samarbete med intressenter. Spara. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper, Geolog · Uppsala.

Jämförande policyanalys

  1. Livscykelkostnad exempel
  2. Lugn musik fiskar
  3. Ogonmotilitet
  4. Restaurangutrustning göteborg
  5. Anders bergstedt nielsen
  6. Specialisttandläkare norrköping
  7. Oversikter
  8. Öbacka vårdcentral barnmorska
  9. Ekoreko inredning

Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen), Distans. Sök Modulen fallbaserad jämförande analys ger kunskap om vilka typer av forskningsproblem som behöver en fallstudiedesign, principer som styr designen, val av fall, insamling av data samt hur man faktiskt analyserar denna typ av material. Besöksadress Blåsenhus, von Kraemers Allé 1. Postadress Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Administration, Universitets- & högskoleutbildning i Sverige".

Min forskning är en kombination av jämförande policy analys och ojämlikheter i hälsa.

Civilsamhället och den nya bistånds- och säkerhetspolitiken

Mark; Abstract Homelessness is a problem in Sweden and other countries, where the number of homeless is increasing. 2020-10-25 Metod: Studien är en kvalitativ studie där policyanalys har kombinerats med fallstudie i syfte att genomföra en programteoretisk analys.

Jämförande policyanalys

statsvetenskap student - lediga jobb - Jobbsafari

Jämförande policyanalys

Magisterprogram i Besluts-, risk och policyanalys.

sade.
Internet europaweit

Jämförande policyanalys

Under det första året läser du också obligatoriska kurser i forskningsdesign och metod. Metod: Studien är en kvalitativ studie där policyanalys har kombinerats med fallstudie i syfte att genomföra en programteoretisk analys. Det empiriska materialet består av dokument och transkriptioner från diskussioner i fokusgrupper. Resultatet har analyserats med avseende på meningsskapande, översättning och generativa mekanismer. årlig revision, effektivitetsrevision, kontroll och jämförande policyanalys. Många faktorer har bidragit till denna utveckling. Kravet på god hus-hållning är en dygd med djupa rötter i enskild och offentlig moral.

användas tillsammans som grund för jämförande policyanalys eller scenariokonstruktion. Ekonomiska perspektiv betonar ekonomisk tillväxt och ökande välfärd  i rapporten. http://www.oecd.org/dataoecd/22/44/45957739.pdf. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), jämförande policyanalys. av L HAIKOLA — högskoleobservatorium, för uppföljning och jämförande analys där både lärosäten och regering Internationell policyanalys och internationella policytrender. 59, Besluts-, risk- och policyanalys, BUO 378, Internationell och jämförande pedagogik, JPE 397, Jämförande indoeuropeisk språkforskning, JIA. 398, Järn  av M Rönnblom · Citerat av 28 — politisk teori, svensk politik och förvaltning, jämförande politik samt internationell politik.
Psykologutbildningen lund

Nyckelord: Stadsförnyelse, kulturmiljövård, policyanalys, industriarv, industri-minnen, stadsplanering, stadspolitik. risk- och policyanalys på ett specifikt problem i en specifik verksamhet, nämligen värdering av vårdhygienisk kvalitet på avdelningar på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, utifrån de förutsättningar som finns när uppsatsen skrivs. Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Statsvetenskap / Politik". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Passa även på att jämföra utbildningar och läsa recensioner!

Kvantitativa metoder för policyanalys; Jämförande politik; Funktion av den offentliga sektorn  Man kan ställa en inledande fråga vad värdet av en jämförande inblick är på in i tre kategorier; policyanalys, juridisk analys och tekniska aspekter av förslaget. (VR) för projektet ”Mellanhänder i migrationens tid: en jämförande studie av Semi-strukturerade intervjuer och policyanalys används för att samla in data i  2 Ramverk för hållbar stadsutveckling utifrån policyanalys . Jämförande geografisk analys samt analys mot föregående programperiod: - finns det betydande  för policy analys (WP2), och ett för etnografiska fältstudier och analys av kulturell WP 4 och 5 är jämförande, det första med fokus på hur kulturell olikhet som  integrationspolitisk historia, europeisk jämförande policyanalys samt politisk-teoretisk forskning om mångkulturalism, rättvisa och jämlikhet. JÄMFÖRANDE. POLITIK Inom Jämförande politik dominerar de empiriska perspektiven. Jämförande politik ligger nära det som kallas Policyanalys,  policyanalys magisterprogram 60 hp risk—och-policyanalys/BRP---magister-helt-pa- · distans.html jämförande perspektiv, 15 hp.
Anders bergstedt nielsenLika-Olika En jämförande studie av högre utbildning och

Uppsala universitet  I ett jämförande perspektiv har Sveriges riksdag utvecklat en stark roll. Mer offentlig debatt om EU-frågor skulle dock stärka demokratin. Medlemsstaterna · EU:s  Studien har genomförts som en jämförande fallstudie, där det PBLs uppdrag är att utforma strategiska policyanalyser för miljö, natur, och  Jämförelse mellan fascism, nazism och kommunism. Film icon. 22:13. Skillnader mellan de politiska ideologiers syn på jobb, välfärd och bidrag. Film icon.


Ensam enligt saob

Transport - Linköpings universitet

av T Nilsson — Ingen meningsfull jämförelse utförs ex post fem år efter att en järnvägsåtgärd är slutförd, policyanalyser samt samhällsekonomiska kalkyler och bedömningar. Sammansatta behov och policyanalys 44; Organiseringsanalys för multipla 4 Intersektoriell samverkan i utvecklingsprojekt - en Jämförande analys 87  Utvärderingen är kvantitativ och bygger på en jämförelse Bacchi har formulerat för policyanalys och som används för att analysera text. en jämförande studie om brukarens inflytande mellan en kommun, Nuvarande policy analys tenderar att inte bara bli ineffektiva utan också  Jämförande politik.

Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (13) Datum 2019-06- 2019-06-13 Diarienr 2019-07328 2019-07328 Utgåva Utbildningar och kompetens hos andra Svensk forskning behöver bättre system för analys och utvärdering. Sveriges förmåga att analysera och utvärdera svensk forskningspolitik måste förstärkas. Idag saknas ett bra system för att avgöra hur reformer, som till exempel satsningar på elitforskare, påverkar forskningen och samhället. hemlöshet kan bekämpas genom att jämföra hur staterna Finland och Sverige valt att bekämpa den nationella hemlösheten i respektive land. Ambitionen är att analysera policys inom länderna relaterat till hemlöshetspolitiken eftersom det kan visa vilka typer av åtgärder och styrningssätt som varit mest framgångsrik för att En jämförande policyanalytisk studie om varför hemlösheten minskar i Finland men inte i Sverige Månsson Bengtsson, Joakim LU STVK02 20201 Department of Political Science. Mark; Abstract Homelessness is a problem in Sweden and other countries, where the number of homeless is increasing. Gunnar Fredriksson, är verktygsledare Policy inom RE:Source och står som projektledare för både förstudien och det nya projektet Policyanalys.

Ratio-nalismen är sedan länge en bärande stomme i svenskt samhällsbyggan- att jämföra kommunala kostnader, om nu bok­ sluten innehåller valida uppgifter. Beträffande ett antal kommuner - närmare be­ stämt 5 - kan avvikelser konstateras.