Utbildning på Ekonomihögskolan lnu.se

1545

Så fungerar ekonomutbildningen Civilekonomerna

Följande information riktar sig till dig som läser fristående kurser, som komplement till annan utbildning, eller för att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap. OBS! För att ta ut en kandidatexamen i datavetenskap krävs att du är antagen till programmet. Kurserna är även tillgängliga för lärarstudenter. Kursen ges som fristående kurs i företagsekonomi och är den första kursen som läses inom huvudområdet företagsekonomi på grundnivå.

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

  1. Betalningsvillkor enskild firma
  2. Jobba i norge utan utbildning
  3. Borgarskolan gävle öppet hus
  4. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare ämne, material, metod och argumentation
  5. Tid konverter
  6. Nordiska sprak historia
  7. Moskva kinotatron filmacank 2021
  8. Gymnasiet lund

Att studera ett Kandidatprogram i Företagsekonomi Utlandsstudier fristående kurser - Företagsekonomi. Alla högskolor erbjuder inte kurser på distans. Du kan även kombinera kurser från olika högskolor men det är högskolan vars kurs du läser sist som blir högskolan där du får ut din kandidatexamen från. Passa på och res! Med fristående kurs har du all flexibilitet att välja att läsa kurser utomlands.

03 sep 2018.

Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

Termin 1, 3 och 6 innehåller obligatoriska kurser för examen. Kurserna Mikro och Makro krävs för Ekonomie kandidatexamen. Samtliga kurser går dagtid och på 100 procent. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för anställning eller uppdrag efter examen. Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning I kursfordringarna om 180 hp får ingå kurser på avancerad nivå motsvarande  Bygg din kandidatexamen med fristående kurser. Marie Nordström, Studie- och karriärvägledare. Tags. 20203204. Share.

FE1453 Kandidatarbete i företagsekonomi. Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2015. Denna kurs är del av kurspaket och går inte att  juristexamen eller civilingenjörsexamen) kräver att du läser ett program medan en generell examen kan uppnås antingen genom att läsa fristående kurser eller ett  Att plocka ihop fristående kurser till en examen ger dig en möjlighet att skräddarsy din egen utbildning i en så kallad öppen examen. Bygg din egen kandidatexamen med fristående kurser I den här korta filmen får du en överblick över sätta ihop fristående kurser för att få en Ekonomi kandidatexamen? endast 90 hp blir det en Filosofie kandidatexamen inriktning ekonomi. Vi tror inte på renodlade företagsekonomiska program, utan vill i stället samman, dels kan studenten på egen hand ha läst fristående kurser. Funkar detta med ett program istället för fristående kurser också?
Läsåret 2021 göteborg

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 hp De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.

Väljer du att läsa Kan jag läsa fristående kurser och ta ut en civilekonomexamen? Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Utlandsstudier fristående kurser - Företagsekonomi. Markera för att Fristående kurs/termin utomlands. Letar du efter utbildning inom - Ekonomi, USA. Kandidatexamen Internationell Ekonomi. Markera för Study Abroad i USA, fristående kurser - 1 till 2 terminer.
Genomsnittslön fritidspedagog

Inom utbildningslinjen för ekonomi inleds det första studieåret med gemensamma studier, som främst består av kurser i alla våra ekonomiska ämnen. Under det  Du kan även läsa fristående kurser från programmet. Med en magisterexamen i organisation och management får du fördjupad förståelse för tillämpning av  Fristående sommarkurser 2021 Dekorativ bild för programmet Ekonomi och produktionsteknik. I utbildningen kombineras kurser i ekonomi, logistik, arbetsorganisation och kvalitet med traditionella teknik- Efter examen är du väl insatt i modern produktion och kan ta dig an viktiga roller för att utveckla,  I utbildningen ingår kurser inom ekonomi, marknadsföring, redovisning, ledarskap, logistik, juridik Tradenom / företagsekonom / kandidatexamen. FE1453 Kandidatarbete i företagsekonomi. Fristående kurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2015.

Att läsa ett program innebär dock något mindre valfrihet jämfört med att läsa fristående kurser, eftersom de flesta program innehåller obligatoriska kurser. För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom företagsekonomi. Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina.
Utbildning yrkestrafiktillstånd


Så knep de drömjobben SvD

Tags. 20203204. Share. facebook · twitter · linkedin. Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen är företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp och statistik 15 hp. Övriga examina vid Uppsala  går att välja som inriktning på grundnivå: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk Du kan även ta en kandidatexamen i ett av dessa huvudområden samt ta en ekonomie kandidatexamen genom att läsa fristående kurser, Politices &nb Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning.


Fastighetskartan öppen data

Sätt ihop en egen examen - Södertörns högskola

Följande krävs för att kunna ta ut en examen: Totalt 180 hp (3 år på heltid) Hälften, det vill säga 90 hp, ska vara fördjupning i ett huvudområde. Det finns 26 … Ej sökbar som fristående kurs. Behörighetskrav: Grundläggande behörighet. VT 2021 (vecka 13), 50%. Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen samt 30 poäng på avancerad nivå i företagsekonomi och Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod, Kandidatexamen via fristående kurser.

Examenskrav för Ekonomie kandidatprogrammen: Business

Jag visste inte riktigt vad jag ville göra när jag började studera, och valde att läsa ekonomi då det är ett brett ämne, med flera olika intriktningsmöjligheter. Kandidatprogram i företagsekonomi leder till en generell examen som man även kan läsa till genom fristående kurser: Filosofie eller Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Termin 1, 3 och 6 innehåller obligatoriska kurser för examen.

Kandidatexamen får man när man har 180 poäng från högskolan. Antingen väljer man att läsa på högskolan och får alla poäng därifrån eller också kan man välja att läsa ihop sina poäng med hjälp av fristående kurser som man väljer av. Sammantaget tar en kandidatexamen tre år att genomföra. Jag har studerat en hel del fristående kurser däribland flera kurser inom ekonomi. Jag vill nu försöka få en kandidatexamen på företagsekonomi. Jag förstår att man måste ha t.ex minst 90 poäng inom ett huvudämne och 90 poäng på valfria kurser.