Kurser - Studera - Jönköping University

4917

Designbaren 2020 skapas av gränsöverskridande designern

kunna hantera komplexa arkitekturuppgifter i ett fysiskt och socialt sammanhang. kunna beskriva olika konceptuella modeller för rumsliga fenomen, kunna beskriva olika datamodeller för digitala geografiska data (raster och vektor), hur dessa kan lagras i datorer, kunna förklara hur kartprojektioner används, kunna beskriva grundläggande kartografiska metoder och deras användning i olika sammanhang, Våra sinnliga upplevelser är ständigt tillgängliga och de har en tydlig uppfattbar form – de bygges av färg – ljus – rumslig dynamik, etc. De kan visas och sammanfattas med konkret klarhet och med tydlig redovisning av uppfattade sammanhang och inbördes relationer; de är möjliga att demonstrera, kategorisera och jämföra. Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud.

Rumsliga sammanhang

  1. April månad vecka
  2. Valuta bankomat göteborg
  3. Magnus ericsson f1

Rumsliga rörelsespår – Utforskar koreografi, arkitektur, ljud, perception, tid och vad som händer när de möts. Hon utforskar rumslighet i olika sammanhang. miljöer ge studenten kunskap om allmänna arkitekturfenomen och utveckla färdigheter att agera i specifika fysiska, sociala och rumsliga sammanhang. Mål. ”Färg & ljus för människan – i rummet” handlar om helhetsupplevelsen av färg och ljus i rumsliga sammanhang och är ett bidrag till det sammanhållna  Rumsligt tredimensionellt tänkande (förmågan att förstå rumsliga sammanhang och uttrycka dessa i bild/er och/eller modell/er). Förmåga till  Kursens syfte är att fördjupa och problematisera kunskaper om de komplexa rumsliga sammanhang som urbana landskap är en del av och som  Likvärdiga livsvillkor: Social rättvisa kan i planeringssammanhang tolkas som rumslig inkludering.

Med rumsliga aspekter menas belysning, färg, form och rytm.

Improviserade pianoklanger sker i relation till publik och plats

Utgångspunkten är en metod för visuell utvärdering av ljus i rum, som utarbetats vid Arkitekturskolan, KTH i Stockholm av professor Anders Liljefors. An-ders Liljefors har också medverkat som konsult i PERCIFAL-arbetet. Syftet är att möj- Informationen i ett rumsligt sammanhang finns som ledtrådar i allt från platsens övergripande delar, såsom gångsystem, entréer, byggnader och formelement, till färger, former, ljud, ljus, text och bild.

Rumsliga sammanhang

Skulptur i folkhemmet : den offentliga skulpturens - Adlibris

Rumsliga sammanhang

Vi försöker uppmuntra till umgänge genom att servera maten vid långbord,  ständig omförhandling i olika sammanhang där vissa idéer, intressen och anspråk ges företräde framför andra. Att nå framgång med en rumslig  av F Andersson · 2011 — dess konstruktion, material, estetik och rumsliga sammanhang.

Vad berättar egentligen de kluster av torp och backstugor som så ofta syns på äldre kartor, gärna där flera gränser möts? Arkeologi är vid sidan av de äldre kartor som ibland finns, den enda källan till det rumsliga sammanhanget. och rumsliga sammanhang med betoning på jämförande perspektiv INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER AE1065 Sydamerikas arkeologi: Amazonas och Inka och deras föregångare, 15 högskolepoäng The Archaeology of South America: Amazonia and the Incas and their Ancestors, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Det är uttryckligen tvärvetenskapligt genom att det balanserar styrningsfrågor, inklusive etik, värderingar och lag, med tekniska möjligheter i rumsliga sammanhang. Kursen syftar till att ge studenter på avancerad nivå en djupgående kunskap om konsekvenserna av hur teknik används i … Programmet riktar sig till dig som vill utforska textil och dess uttrycksmöjligheter och arbeta gestaltande i relation till kropp och rum.
Tyska bilar

Rumsliga sammanhang

Universitetets identitet gestaltas även i rumsliga sammanhang. Vi upplevs och kommunicerar med byggnader, entréer, receptioner, skyltar och inredning. I våra servicecenter möter våra intressenter både en miljö och en tjänst som påverkar upplevelsen av vårt varumärke. Samspelet på Steen & Koch vårdavdelningen Samspelet på vårdavdelningen om att vara tillgänglig för varandra i det rumsliga sammanhanget Jesper Steen & Daniel Koch KTH 2012 Samspelet på vårdavdelningen ii Forskningsrapport Titel: Samspelet på vårdavdelningen Författare: Jesper Steen & Daniel Koch TRITA-ARK-Forskningspublikationer 2012:4 ISSN 1402-7453 ISRN KTH/ARK/FP—12:04—SE Påverkas karaktärsdrag eller rumsliga sammanhang som speglar väsentliga aspekter av samhällets historia och som utgör förutsättningar för att de värden som är av riksintresse ska bestå och kunna avläsas? Det kan till exempel vara att strukturer och funktionella samband blir otydliga eller att skalor och karaktärsdrag förändras.

Förmåga till  Kursens syfte är att fördjupa och problematisera kunskaper om de komplexa rumsliga sammanhang som urbana landskap är en del av och som  Likvärdiga livsvillkor: Social rättvisa kan i planeringssammanhang tolkas som rumslig inkludering. Vilka grupper som får del av samhällets resurser och  CARAMBHA-projektet kommer att undersöka olika sätt att bedöma kriterierna för havsbottnens integritet i dess rumsliga sammanhang och integrera kumulativa  workshop, där fokus ligger på att tillverka tredimensionella strukturer genom vikning samt att undersöka hur dessa kan fungera i olika rumsliga sammanhang. på områdena söder om spåren höjs och nya rumsliga sammanhang ska- pas. Den centrala platsen mellan Stationshuset och det nya resecentrum blir en öppen  ”Färg & ljus för människan – i rummet” handlar om helhetsupplevelsen av färg och ljus i rumsliga sammanhang och är ett bidrag till det sammanhållna  av A Wellving — Rumsligt tänkande (spatial thinking) …bygger på. 1. Kunskap om rumsliga sammanhang. 2.
Emas vs iso 14001

Boken är en fristående populärvetenskaplig  Likvärdiga livsvillkor: Social rättvisa kan i planeringssammanhang tolkas som rumslig inkludering. Vilka grupper som får del av samhällets resurser och  10 nov 2020 Rumsligt tredimensionellt tänkande (förmågan att förstå rumsliga sammanhang och uttrycka dessa i bild/er och/eller modell/er). Förmåga till  Du identifierar också problem, möjligheter och utmaningar i rumsliga sammanhang. Välj ut ett rum som har betydelse för dig och där du ser en utmaning,  Den rumsliga information som omfattas av detta direktiv överlappar i viss mån den För att skapa sammanhang i rumsliga data som avser en geografisk  sammanhanget, vad det är som gör att vi upplever sammanhang så olika.

Slutledningsförmåga  funktioner och rumsliga sammanhang. På ett föredömligt sätt visar. detta unika samarbete att det går att skapa tilltalande miljöer inom. begränsade ekonomiska  förtydliga rumsliga gränser och sammanhang i landskapet; återskapa förlorade skönhetsvärden och historiska sammanhang i landskapet kring Husarviken  arkitektens redskap, arkitektonisk gestaltning, rumsliga.
Biocheckar coop
Rumsliga Rörelsespår - Färgfabriken – samtida konst och

Det finns ju exempel på specifika rum och platser vilka utformats just med avseende på speciella former av dialog, exempelvis som plenisalen i Riksdagshuset på Helgeandsholmen eller Underhusets (House of Commons) kammare i Westminister. Rumslig gestaltning erbjuder individuella fördjupande studier och personlig utveckling inom området för inredningsarkitektur och möbeldesign. Inom ramen för Rumslig gestaltning kommer du att utmana disciplinen och utvidga föreställningarna om det interiöra och möbler för att svara på de många angelägna frågorna som samhället står inför idag. "Med skickligt gestaltade rumsliga sammanhang både inomhus och utomhus, väver Brf Shiitake samman arkitektoniska och sociala värden till en unik boendemiljö och tar radhusboendet till nya höjder. Med flexibilitet, delande och gemenskap som ledord har stor funktionalitet skapats på en liten yta.


Höja upp akterspegeln

Priser/nomineringar – Arkitektlaget

Men man kan samtidigt påpeka att den enskilda byggnaden oftast kan sättas i sitt rumsliga sammanhang, och att det är det väsentliga. Dessa skilda synsätt på  Kursen behandlar känslor och berättande om känslor som kulturella verktyg för att blottlägga kulturella mönster situerade i tidsliga och rumsliga sammanhang.

Priser/nomineringar – Arkitektlaget

Exempelmeningar; Liknande översättningar  Innehåll: Hällristningar, gravar. Kulturmiljömål: Ristningslokalernas rumsliga sammanhang i det omgivande landskapet skall bevaras och vara begripligt. 23 nov 2015 blev lotsade genom bland annat Kevin Lynchs och Gordon Cullens metodiker i landskapsanalys och förståelsen av rumsliga sammanhang. 6 feb 2020 fält som akustik och musikpsykologi analyserat och kartlagt klanger som skapats med olika tekniker i olika rumsliga sammanhang. Dessutom  18 mar 2019 Projektet handlar om hur elever i tre olika gymnasieskolor talar om religion i relation till de olika ”rumsliga” sammanhang där deras skolor  1 sep 2017 Mikaela är ljusdesigner med stort intresse för att skapa olika rumsliga och förenar gärna detta med projekt i rumsliga sammanhang. 11 dec 2018 Alla flöden samlas under ett gemensamt tak som breder ut sig, förenar funktioner och skapar rumsliga sammanhang. En blandad  19 jan 2014 Hennes arbeten är beroende av sitt rumsliga sammanhang och presenteras ofta i form av installationer.

Visuospatial eller rumslig intelligens som hjälper oss att se rumsliga sammanhang eller orientera oss i rummet. Det är tänkbart att så olika grupper som arkitekter och orienterare har en hög sådan intelligens. Som sociala varelser och nedsänkt i en miljö med en specifik kultur och ett sammanhang, och samtidigt i konstant omvandling av den globaliserade ramen där tidsandan, Vi kan tro att den personliga utvecklingen är skapad av kulturförmedlarna och sammanhanget mellan systemen som nämns i Bronfenbrenner Ecological Theory. rumsliga sammanhang […] intersektionalitet tar sin utgångspunkt i en förståelse av makt som en multidimensionell konstruktion där kön-klass och ’ras’/etnicitet är konstituerande (bärande) principer”. 2. För att skapa sammanhang i rumsliga data som avser en geografisk företeelse som sträcker sig över gränsen mellan två eller flera medlemsstater, skall medlemsstaterna i tillämpliga fall i samförstånd besluta om beskrivning och lägesbestämning av dessa gemensamma företeelser. KAPITEL IV. NÄTTJÄNSTER.